30 sobre os camelos, Obil, o ismaelita; sobre as jumentas, Jedeías, o meronotita;