3 Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo.