11 GuardarĂ¡s, pois, os mandamentos, os estatutos e os preceitos que eu hoje te ordeno, para os cumprires.