22 os vestidos de festa, e os mantos, e os xales, e os bolsos;