36 E foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrabim, desde Sela, e dali para cima.