3 Se andardes nos meus estatutos, e guardardes os meus mandamentos e os cumprires,