Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

1 Kronieken 2:1-2 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
1 Dezen zijn de kinderen van Israel: Ruben, Simeon, Levi en Juda, Issaschar en Zebulon, 2 Dan, Jozef en Benjamin, Nafthali, Gad en Aser.
Link Options
More Options
[X]