Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

1 Kronieken 7:14-19 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
14 De kinderen van Manasse waren Asriel, welken de vrouw van Gilead baarde; doch zijn bijwijf, de Syrische, baarde Machir, den vader van Gilead. 15 Machir nu nam tot een vrouw de zuster van Huppim en Suppim, en haar naam was Maacha; en de naam des tweeden was Zelafead. Zelafead nu had dochters. 16 En Maacha, de huisvrouw van Machir, baarde een zoon, en zij noemde zijn naam Peres, en de naams zijns broeders was Seres, en zijn zonen waren Ulam en Rekem. 17 De kinderen van Ulam nu waren Bedan; dezen zijn de kinderen van Gilead, den zoon van Machir, den zoon van Manasse. 18 Belangende nu zijn zuster Molecheth, zij baarde Ishod, en Abiezer, en Mahela. 19 De kinderen van Semida nu waren Ahjan, en Sechem, en Likhi, en Aniam.
Link Options
More Options
[X]