Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

1 Kronieken 9:2-3 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
2 De eerste inwoners nu, die in hun bezitting, in hun steden kwamen, waren de Israelieten, de priesters, de Levieten, en de Nethinim. 3 Maar te Jeruzalem woonden van de kinderen van Juda, en van de kinderen van Benjamin, en van de kinderen van Efraim en Manasse;
Link Options
More Options
[X]