Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

2 Kronieken 21:14-15 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
14 Zie, de HEERE zal u plagen met een grote plage aan uw volk, en aan uw kinderen, en aan uw vrouwen, en aan al uw have. 15 Gij zult ook in grote krankheden zijn, door de krankheid uwer ingewanden, totdat uw ingewanden uitgaan vanwege de krankheid, jaar op jaar.
Link Options
More Options
[X]