Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

2 Kronieken 33:10-11 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
10 De HEERE sprak wel tot Manasse en tot zijn volk; maar zij merkten daar niet op. 11 Daarom bracht de HEERE over hen de krijgsoversten, die de koning van Assyrie had, dewelke Manasse gevangen namen onder de doornen; en zij bonden hem met twee koperen ketenen, en voerden hem naar Babel.
Link Options
More Options
[X]