Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Amos 9:7 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
7 Zijt gijlieden Mij niet als de kinderen der Moren, o kinderen Israels? spreekt de HEERE. Heb Ik Israel niet opgevoerd uit Egypteland, en de Filistijnen uit Kafthor, en de Syriers uit Kir?
Link Options
More Options
[X]