Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Genesis 21:10-11 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
10 En zij zeide tot Abraham: Drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit; want de zoon dezer dienstmaagd zal met mijn zoon, met Izak, niet erven. 11 En dit woord was zeer kwaad in Abrahams ogen, ter oorzake van zijn zoon.
Link Options
More Options
[X]