Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Genesis 4:15; Genesis 4:24 (Statenvertaling (Dutch))

15 Doch de HEERE zeide tot hem: Daarom, al wie Kain doodslaat, zal zevenvoudig gewroken worden! En de HEERE stelde een teken aan Kain; opdat hem niet versloeg al wie hem vond. 24 Want Kain zal zevenvoudig gewroken worden, maar Lamech zeventigmaal zevenmaal.
Link Options
More Options
[X]