Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Genesis 4:17-18 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
17 En Kain bekende zijn huisvrouw, en zij werd bevrucht en baarde Henoch; en hij bouwde een stad, en noemde den naam dier stad naar den naam zijns zoons, Henoch. 18 En aan Henoch werd Hirad geboren; en Hirad gewon Mechujael; en Mechujael gewon Methusael; en Methusael gewon Lamech.
Link Options
More Options
[X]