Marcos 4:3 BLA

3 ¡Oíd! He aquí, el sembrador salió a sembrar;