24 Fǎlǎo jiù zhào Móxī lái , shuō , nǐmen qù shìfèng Yēhéhuá , zhǐshì nǐmen de yáng qún niú qún yào liú xià , nǐmen de fùrén háizi kĕyǐ hé nǐmen tóng qù .