21 Nǐ ruò bùróng wǒde bǎixìng qù , wǒ yào jiào chéngqún de cāngying dào nǐ hé nǐ chénpú bìng nǐ bǎixìng de shēnshang , jìn nǐde fángwū , bìngqiĕ Āijí rén de fángwū hé tāmen suǒ zhù de dì dōu yào mǎn le chéngqún de cāngying .