8 Wǒ yòu wèi zìjǐ jīxù jīn yín , hé jūnwáng de cáibǎo , bìng ge shĕng de cáibǎo . yòu dé chàng gē de nánnǚ , hé shìrén suǒ xǐaì de wù , bìng xǔduō de fēi pín .