3 Rén ruò shēng yī bǎi ge érzi , huó le xǔduō suìshù , yǐzhì tāde nián rì shén duō , xīnli què bùdé mǎn xiǎng fú lè , yòu bùdé máizàng . jū wǒ shuō , nà bù dào qī ér luō de tāi bǐ tā dǎo hǎo .