19 Nǐ púrén yǐjing zaì nǐ yǎnqián mĕng ēn . nǐ yòu xiàng wǒ xiǎn chū mò dà de cíaì , jiù wǒde xìngméng . wǒ bùnéng taó dào shān shàng qù , kǒngpà zhè zāihuò líndào wǒ , wǒ biàn sǐ le .