14 Wǒ xiàng nǎ yī gè nǚzi shuō , qǐng nǐ ná xià shuǐ píng lái , gĕi wǒ shuǐ hē , tā ruò shuō , qǐng hē , wǒ yĕ gĕi nǐde luòtuo hē , yuàn nà nǚzi jiù zuò nǐ suǒ yùdéng gĕi nǐ púrén Yǐsā de qī . zhèyàng , wǒ biàn zhīdào nǐ shī ēn gĕi wǒ zhǔrén le .