46 Tā jiù jímáng cóng jiān tóu shàng ná xià píng lái , shuō , qǐng hē , wǒ yĕ jǐ nǐde luòtuo hē . wǒ biàn hē le . tā yòu gĕi wǒde luòtuo hē le .