42 Yǒu rén bǎ Lìbǎijiā dà érzi Yǐsǎo de huà gàosu Lìbǎijiā , tā jiù dǎfa rén qù , jiào le tā xiǎoér zǐ Yǎgè lái , duì tā shuō , nǐ gēge Yǐsǎo xiǎng yào shā nǐ , bàochóu xuĕhèn .