17 Yǎgè jiù wàng Shūgē qù , zaì nàli wèi zìjǐ gaìzào fángwū , yòu wèi shēngchù dā péng . yīncǐ nà dìfang míng jiào Shūgē ( jiù shì péng de yìsi ) .