12 Guò le xǔjiǔ , Yóudà de qīzi Shūyà de nǚér sǐ le . Yóudà de le ānwèi , jiù hé tā péngyou Yàdùlánrén Xīlā shàng Tíngná qù , dào Tājiǎnyángmaó de rén nàli .