25 Yàdāng yòu yǔ qīzi tóngfáng , tā jiù shēng le yī gè érzi , qǐmíng jiào Sètè , yìsi shuō , shén Lìng gĕi wǒ lì le yī gĕ érzi daìtì Yàbó , yīnwei Gāiyǐn shā le tā .