24 Yúshì , Dànyǐlǐ jìn qù jiàn Yàlüè , jiù shì wáng suǒ pā mièjué Bābǐlún zhé shì de , duì tā shuō , búyào mièjué Bābǐlún de zhé shì , qiú nǐ lǐng wǒ dào wáng miànqián , wǒ yào jiāng mèng de jiǎngjiĕ gàosu wáng .