29 Bǎi shā sǎ xià líng , rén jiù bǎ zǐ paó gĕi Dànyǐlǐ chuān shang , bǎ jīn liàn gĕi tā daì zaì jǐngxiàng shang , yòu zhuàn líng shǐ tā zaì guó zhōng wèi liè dì sān .