15 Bìngqiĕ tí duō xiǎngqǐ nǐmen zhòngrén de shùnfú , shì zĕnyàng kǒngjù zhàn jìng de jiēdaì tā , tā aì nǐmen de xīncháng jiù yuèfā rè le .