18 Bùkĕ ràng rén yīn zhe gùyì qiāxū , hé jìngbaì tiānshǐ , jiù duó qù nǐmen de jiǎngshǎng . zhè dĕng rén jūni zaì suǒ jiàn guo de , ( yǒu gǔ juàn zuò zhè dĕng rén kuī chá suǒ méiyǒu jiàn guo de ) suí zhe zìjǐ de yù xīn , wú gù de zì gāo zì dà ,