10 Nǐ céng qiú wǒ shuō , gĕi wǒ lì wáng hé shǒulǐng , xiànzaì nǐde wáng zaì nǎli ne , zhìlǐ nǐde zaì nǎli ne , ràng tā zaì nǐ suǒyǒude chéng zhōng zhĕngjiù nǐ ba .