7 Zhù píngyuán de Yǐsèliè zhòngrén jiàn Yǐsèliè jūn bīng taópǎo , Sǎoluó hé tā érzi dōu sǐ le , yĕ jiù qì chéng taópǎo , Fēilìshì rén biàn lái zhù zaì qízhōng .