19 Dàwèi cóng qián yǔ Fēilìshì rén tóng qù , yào yǔ Sǎoluó zhēng zhàn , yǒu xiē Mǎnáxī rén lái tóu bēn Dàwèi , tāmen què méiyǒu bāngzhu Fēilìshì rén . yīnwei Fēilìshì rén de shǒulǐng shāngyì , dǎfa tāmen huí qù , shuō , kǒngpà Dàwèi ná wǒmen de shǒu jí , guī jiàng tāde zhǔrén Sǎoluó .