40 Kàojìn tāmende rén yǐjí Yǐsàjiā , Xībùlún , Náfútālì rén jiāng xǔduō miàn bǐng , wúhuāguǒ bǐng , gān pútào , jiǔ , yóu , yòng lü , luòtuo , luó zǐ , niú tuó lái , yòu daì le xǔduō de niú hé yáng lái , yīnwei Yǐsèliè rén shén shì huānlè .