25 Yúshì , Dàwèi hé Yǐsèliè de zhǎnglǎo , bìng qiā fú zhǎng dōu qù cóng é bié Yǐdōng de jiā huān huānxǐ xǐ dì jiāng Yēhéhuá de yuē guì tái shàng lái .