29 Yēhéhuá de yuē guì jìn le Dàwèi chéng de shíhou , Sǎoluó de nǚér mǐ jiǎ cóng chuānghu lǐ guānkàn , jiàn Dàwèi wáng yǒng yuè tiàowǔ , xīnli jiù qīng shì tā .