10 Jiù dǎfa tā érzi Hāduōlán qù jiàn Dàwèi wáng , wèn tāde ān , wèi tā zhùfú , yīnwei tā shā baì le Hādà lì xiè , yuánlái tuó wū yǔ Hādà lì xiè chángcháng zhēng zhàn . Hāduōlán daì le jīn yín tóng de gèyàng qìmǐn lái .