31 Xībǎilún zú zhōng yǒu Yélì yǎ zuò zúzhǎng . Dàwèi zuò wáng dì sì shí nián , zaì Jīliè de Yǎxiè , cóng zhè zú zhōng xún dé dà néng de yǒng shì .