20 Dàwèi yòu duì tā érzi Suǒluómén shuō , nǐ dāng gāngqiáng zhuàng dǎn qù xíng . búyào jùpà , yĕ búyào jīng huáng . yīnwei Yēhéhuá shén jiù shì wǒde shén , yǔ nǐ tóng zaì . tā bì bù piĕ xià nǐ , yĕ bú4 diūqì nǐ , zhídào Yēhéhuá diàn de gōngzuò dōu wánbì le .