5 Bìngqiĕ Hùĕr de sūnzi , Wūlì de érzi Bǐsāliè suǒ zào de tóng tán yĕ zaì Jībiàn Yēhéhuá de huì mù qián . Suǒluómén hé huì zhòng dōu jiù jìn tán qián .