14 Jìsī Yéhéyédà daì guǎnxiá jūn bīng de bǎifūzhǎng chūlai , fēnfu tāmen shuō , jiāng tā gǎn dào bān waì , fán gēnsuí tāde bì yòng dāo shā sǐ . yīnwei jìsī shuō , bùkĕ zaì Yēhéhuá diàn lǐ shā tā .