9 Yòu tōng gào Yóudà hé Yēlùsǎlĕng de bǎixìng , yào jiāng shén púrén Móxī zaì kuàngyĕ suǒ fēnfu Yǐsèliè rén de juān xiàng gĕi Yēhéhuá sòng lái .