10 Yúshì yà mǎ xiè jiāng nà cóng Yǐfǎlián lái de jūn bīng fēnbié chūlai , jiào tāmen huí jiā qù . gùcǐ , tāmen shén nǎonù Yóudà rén , qì fèn fèn dì huí jiā qù le .