21 Wù xī yǎ wáng zhǎngdà má fēng zhídào sǐ rì , yīncǐ zhù zaì biéde gōng lǐ , yǔ Yēhéhuá de diàn géjué . tā érzi Yuētǎn guǎnlǐ jiā shì , zhìlǐ guó mín .