23 Wù xī yǎ yǔ tā lièzǔ tóng shuì , zàng zaì wáng líng de tiánjiān tā lièzǔ de fùndì lǐ . yīnwei rén shuō , tā shì zhǎngdà má fēng de . tā érzi Yuētǎn jiēxù tā zuò wáng .