17 Jiāng liǎng gēn zhùzi lì zaì diàn qián , yī gēn zaì yòubiān , yī gēn zaì zuǒbiān . yòubiān de qǐmíng jiào Yǎjīn , zuǒbiān de qǐmíng jiào Bōesī .