19 Àn míng paì déng de rén yào bǎ yīngdé de fēn gĕi Yàlún zǐsūn , zhù zaì gè chéng jiāo yĕ , jìsī suǒyǒude nán dīng hé yīqiè zǎi rù jiāpǔ de Lìwèi rén .