3 Wáng yòu cóng zìjǐ de chǎnyè zhōng déng chū fēn lái wèi Fánjì , jiù shì zǎo wǎn de Fánjì hé ānxīrì , yuè shuò , bìng jiéqī de Fánjì , dōu shì àn Yēhéhuá lǜfǎ shàng suǒ zǎi de .