23 Yǒu xǔduō rén dào Yēlùsǎlĕng , jiāng gōngwù xiàn yǔ Yēhéhuá , yòu jiāng bǎowù sòng gĕi Yóudà wáng Xīxījiā . cǐ hòu , Xīxījiā zaì liè bāng rén de yǎn zhōng kàn wéi zūn dà .